Jose Manuel Prieto: 'Arribarem fins on calga perquè no es qüestione un aspecte que per al govern i tota la ciutat de Gandia és inqüestionable'11 octubre 2018Els regidors Jose Manuel Prieto i Nahuel González han comparegut aquest matí en roda de premsa per explicar l'acord aprovat en el ple extraordinari convocat hui. Un plenari on s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics representats al consistori, la petició de suspensió de l'acte d'amollonament entre els termes municipals de Xeraco i Gandia per a la zona de la "platja del Corriol" fins que no es dispose dels informes sectorials corresponents.

Jose Manuel Prieto ha recordat que el consistori ja ha realitzat tot un treball previ amb la remissió dels informes tècnics que avalen el posicionament del consistori i que té com a precedent clar que l'any 1904 es produeix la delimitació dels termes municipals tal com hui existeix. "No en va, l'Ajuntament de Gandia ha estat realitzant des de llavors el manteniment de la zona perquè entenem que aquesta delimitació segueix sent vàlida". "Nosaltres no sabíem a què se'ns citava perquè no existia cap expedient administratiu sobre el qual pronunciar-se. Ara ja tenim un expedient i podem defensar una postura que està avalada per informes i la delimitació de 1904".

El regidor ha explicat que malgrat totes aquestes certeses, s'ha aprovat en el plenari sol·licitar a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar dependent del Ministeri de Transició Ecològica, així com a la Direcció general competent en matèria de Costes, l'emissió d'informes sobre els punts següents:
- Existència de canvis en la dinàmica del litoral que hagen pogut afectar la restinga que separava el curs del riu Vaca respecte al mar.
- Identificació de l'àmbit inclòs en el projecte d'expropiació aprovat pel Consell de Ministres (9 de març de 2007) en referència a la declaració d'utilitat i la iniciació dels tràmits legals per a l'expropiació forçosa de part d'una finca situada en el terreny existent entre la zona urbana fins a la desembocadura del riu Vaca, al terme municipal de Gandia, per a la seua incorporació al domini públic-terrestre
- Anàlisi de la dinàmica hidràulica del riu Vaca.

A més, també s'ha sol·licitat a la Direcció General de Cadastre, un informe referit als límits geogràfics entre els dos termes municipals i a la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, l'emissió de Plans d'Ordenació i Informació corresponent al Pla General d'Ordenació Urbana de Xeraco.

"
Per a nosaltres és inqüestionable que aquest espai és de l'Ajuntament de Gandia i per això arribarem fins on faça falta per defensar el 'statu quo' municipal i perquè no es qüestione un aspecte que per al govern i tota la ciutat de Gandia és inqüestionable. Utilitzarem tots els mecanismes que com a administració, ens avalen i ens emparen" va afirmar Prieto qui ha finaliztat declarant que "si Xeraco ens vol citar a l'acte d'amollonament, nosaltres anirem però pensem que fins que no es tinguen totes les garanties i l'aval jurídic amb els informes que hem demanat, no es pot produir l'acte d'amollonament i per això hem sol·licitat per escrit a l'alcalde de Xeraco l'ajornament".