TrÓmits i seu electr˛nica


 

En compliment de l'exigència legal d'implantar  l'Administració Electrònica en les relacions amb la resta d'Administracions Públiques,  la direcció de correu electrònic de l'Ajuntament de Gandia on es poden  fer efectives les notificacions i comunicacions és

notificacions@gandia.org


Decret 2017-0737 d'habilitació correu electrònic