Junta de govern local

JUNTA DE GOVERN LOCALLa Junta de Govern Local és l'òrgan col·legiat de govern executiu municipal.

La formen l'Alcaldessa i els regidors que aquesta designe lliurement, en un nombre no superior a 1/3 del total d'aquestos. Actualment, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, está composta per 8 membres.

Exerceix les funcions que li encarreguen expressament les lleis i les que li delegue l'Alcaldessa o el Ple. (Decret 3909/2015).

CREACIÓ I COMPOSICIÓ

AJUNTAMENT DE GANDIA LEGISLATURA 2015-2019

Per decret d'Alcadia núm. 3604 de 17 de juny de 2015, es nomenen als següents membres de la Junta de Govern Local.

  • Modificat per decret núm. 3842 de 2 de juliol de 2015
  • Modificat per decret núm. 2072 de 29 de març de 2018

Presidenta

Sra. Diana Morant Ripoll

Regidor

Sr. Miguel Ángel Picornell Canut

Regidora

Sra. Liduvina Gil Climent

Regidor Secretari titular

Sr. José Manuel Prieto Part

Regidora

Sra. Lorena Milvaques Faus

Regidora Secretària suplent

Sra. Laura Morant Peiró

Regidor

Sr. Nahuel González López

Regidora

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Regidor

Sr. Xavier Ródenas Mayor