ACTIVITATS INFANTILS EN EL PASSEIG MARTIM.


20.30 h. Activitats Infantils en el Passeig Marítim.