Urbanisme

URBANISME


Pz. Mayor, 1 3a planta

EDIFICI CONSISTORIAL

96 295 94 52 - 96 295 94 53

urbanisme@gandia.org


 

Amb l'objectiu de prestar els serveis municipals amb totes les garanties de seguretat i qualitat, millorar l'eficiència i evitar les aglomeracions, es recomana l'atenció telefònica (962959452) o electrònica (urbanisme@gandia.org).

Per a aquells casos en els quals siga necessària l'atenció presencial (de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00), haurà de reservar cita prèvia. Es recomana personar-se en la 3a planta de l'Edifici Consistorial uns minuts abans de l'hora indicada.

Les consultes i aclariments tècnics amb els tècnics i inspectors seran els dilluns i dimecres, de 12 a 14 h, amb cita prèvia (per a reservar telefoneu al 96 295 94 52).

S'aconsella presentar qualsevol sol·licitud o documentació dirigida a Urbanisme a través de la seu electrònica. 

 

ORDENANCES

Accedeix ací per a consultar i/o descarregar les ordenances municipals urbanístiques.

PARTICIPACIÓ

FÒRUMS

INFORMACIÓ PÚBLICA


MÉS INFORMACIÓ

Dades portal de transparència

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

Hauran de presentar els tràmits de manera telemàtica, les persones físiques que així ho hagen triat i les obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Gandia en virtut de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015.

 

VÍDEO FUNCIONAMENT SEU ELECTRÒNICA

 

TRÀMITS

CODI TRÀMIT
G00140 Sol·licitud de Llicència d'obres
G00142 Sol·licitud de Llicència d'obres en activitats sotmeses a Declaració Responsable Ambiental, Comunicació d'Activitat Innòcua i Declaració Responsable en Establiments Públics (excepte en Llicències Ambientals i Autorització Administrativa en establiments públics)
G00143 Sol·licitud de Llicència d'obres en activitats sense modificació substancial d'aquesta
G00145 Sol·licitud de Llicència d'Intervenció
G00146 Sol·licitud de Llicència de Demolició
G00147 Sol·licitud de Llicència de Parcel·lació-Segregació
G00136 Sol·licitud de Bonificació ICIO
G00180 Declaració Responsable d'obres de reforma d'edificis i construccions
G00181 Declaració Responsable d'obres en activitats sotmeses a Declaració Responsable Ambiental, Comunicació d'Activitat Innòcua i Declaració Responsable en Establiments Públics (excepte en Llicències Ambientals i Autorització Administrativa en establiments públics)
G00182

Declaració Responsable per a l'execució d'obres en locals sense modificació substancial de l'activitat

G00183 Declaració Responsable de Primera Ocupació
G00184 Declaració Responsable de Segona o posterior Ocupació

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS I INFORMES

CODI TRÀMIT
GC0020 Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística
GC0021 Sol·licitud d'informe de compatibilitat urbanística per a habitatges turístics
GC0022 Sol·licitud d'informació urbanística
GC0023

Sol·licitud de certificat de canvi de denominació o numeració via pública

GC0026 Sol·licitud de certificat de distància

DECLARACIONS, AUTORITZACIONS I ALTRES MODELS

CODI TRÀMIT
GA0001

Autorització per a presentar tràmits presencials

GA0011 Autorització per a presentar tràmits electrònics
GD0002 Declaració responsable del/la tècnic/a responsable de la direcció de l'obres
GD0011 Certificat tècnic per a l'expedició de la Declaració Responsable de segona o posterior ocupació
GD0012 Comunicació dades constructor
Mòduls per a obres menors