Beques i ajudes

BEQUES I AJUDES

Els admesos s’hauran de dirigir a les instal·lacions del “British School”(Plaça de la llum, 5) per a formalitzar la matricula del dimarts dia 24 de setembre fins el divendres 27 de setembre de 2019 en horari de 10 a 13 hores, i rebre informació més detallada sobre les característiques del curs.(Telèfon d’informació 902123883)
En el moment de formalitzar la matricula hauran d’abonar-se 20 euros, que serán retornats si acaben el curs i justifiquen l’assistència almenys al 85% de les sessions presencials.

BEQUES CURS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL FOR ADULTS 2019

L’Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb el British School de Gandia, convoca 24 beques adreçades a persones aturades majors de 18 anys que residisquen a la nostra ciutat que desitgen assistir al curs “English Language School for Adults 2019”, perquè puguen millorar els seus coneixements d’anglés.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 19 D'AGOST AL 6 DE SETEMBRE (ambdós inclosos) al Registre d'entrada de l'Ajuntament de Gandia (Pl.Major, 1)

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD ADMISSIÓ CURS

BEQUES CURS SUMMER SCHOOL 2019

Les persones admeses s’hauran de dirigir a les instal·lacions del “British School”(Plaça de la llum, 5) per a formalitzar la matricula del dimarts dia 7 de maig fins el dijous 23 de maig en horari de 10:00 a 13:00 hores, i rebre informació més detallada sobre les característiques del curs. (Telèfon d’informació 902123883) En el moment de formalitzar la matricula hauran d’abonar-se 30 euros.


L’Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb el British School de Gandia, convoca 38 beques adreçades a l’alumnat que residix a la nostra ciutat que desitge assistir al curs “Summer School 2019”, perquè puga millorar els seus coneixements d’anglés.

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD ADMISSIÓ CURS

AJUDES MENJADOR I TRANSPORT CURS 2019-2020

Les beques i ajudes per als diferents serveis i necessitats als centres d'Educació Infantil i Primària i per als instituts depenen, amb caràcter general, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, i són  tramitades en els mateixos centres educatius, normalment durant el procés de matriculació.

Aquestes beques són les de transport i menjador, i es corresponen amb convocatòries anuals, tot i que hi ha un procés extraordinari per sol·licitar-les, una vegada començat el curs, per a aquelles famílies que realitzen una matriculació en període no ordinari.

Totes les convocatòries amb el text legal i la documentació necessària per a accedir-hi la podeu trobar a la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i els terminis per demanar-les vos la donaran en cada col·legi o institut de la ciutat.

Paral·lelament, l'Ajuntament de Gandia, concedeix unes ajudes de caràcter excepcional, a causa de la situació econòmica actual, l'objectiu de les quals és poder ajudar econòmicament les famílies desfavorides o amb risc d'exclusió social a afrontar la despesa que suposa el menjador escolar durant el curs. Consisteix en una ajuda que cobrirà la despesa del menjador escolar durant els dies lectius des d'octubre fins a maig, sent la quantitat màxima a percebre la fixada per Resolució de la Conselleria d'Educació.

ORDRE 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

 

  • RESOLUCIÓ de 11 de juny de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2019-2020.
  • RESOLUCIÓ de 11 de juny de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2019-2020.
  • RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari o usuària del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2019-2020.
  • Informació relativa a les ajudes per al menjador i transport escolar.
  • ANNEX I. Sol·licitud de beca de menjador i transport 2019-2020.

 

SOL·LICITUD BEQUES I AJUDES

BEQUES ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

La Universitat de València (estudi general) així com la Universitat Politècnica tenen una gran quantitat d'ajudes i beques diferents que podeu trobar a Beques de la UPV i Beques altres entitats per si voleu accedir a les del MECD o Universia.