Educaci


C/ Carmelites nº 2 - Planta baixa

96 295 96 60 - 96 295 94 63

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h


  

 

Gandia ha sigut i és una ciutat educadora per excel·lència, decidida a millorar la qualitat de l'ensenyament de manera que s'oferisquen les mateixes oportunitats per a tots. Per això, i atès que la nostra ciutat forma part activa d'aquesta celebració internacional involucrant a tota la ciutadania des de l'any 1996, el passat 30 de novembre, vam celebrar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

Enguany és un any especial pel que hem volgut celebrar el nostre compromís, malgrat el COVID-19 i complint de manera rigorosa amb les recomanacions sanitàries establides, a través de diverses activitats desenvolupades per l'alumnat dels nostres Centres Escolars i escoles infantils municipals, mostrant la contribució per generar que la nostra ciutat educadora siga cada vegada millor, més inclusiva i més igualitària. Les activitats desenvolupades per l´alumnat han seguit la línia concorde amb el lema de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, el qual és “30 anys transformant persones i ciutats per a un món millor”.


Finalment, agrair des de la Regidoria de Polítiques Educatives i Benestar Social, la implicació i col·laboració dels centres educatius la nostra ciutat en el desenvolupament d'aquesta gran iniciativa.


Carmen Fuster Mollá
Regidora Delegada de l'Àrea de Polítiques Educatives i Benestar Social.

MESURES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19:

Després de l'aprovació de Reial Decret que declara l'estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per COVID-19, i per evitar la circulació de persones per la via pública, l'alcaldia de Gandia ha signat un decret pel qual s'acorda:

Suspendre l'atenció presencial al públic. Tota l'atenció es farà per via telemàtica a través de:
www.gandia.sedelectronica.es
- Telefonant al 962959400 - 010 (de 08:00 a 18:00)
- Enviant un mail a ajuntament@gandia.org
- Departament d'Educació: enviant un mail a educacio@gandia.org

COMUNICACIÓ CONSELLERÍA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

Ens dirigim a vosaltres per tal d’oferir-vos més informació arran de l’anunci realitzat ahir pel Govern Valencià, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, d’ajornar la celebració de les festes de la Magdalena i de les Falles d’enguany, en el marc de l’epidèmia de COVID-19 que estan patint una gran quantitat de països i determinades zones de l’Estat espanyol i que afecta ja a diverses persones del nostre país. 


En primer lloc, us reiterem l’agraïment dels responsables de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport pel treball que esteu fent en aquests moments complicats des del punt de vista de la salut pública. 

Dit això, i seguint les indicacions dels responsables de la Conselleria de Sanitat i del Ministeri de Sanitat, podem convindre que, en aquests moments, no hi ha cap raó que justifique la introducció de canvis en el calendari lectiu previst per al curs actual. Per tant, LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ CONFIRMA QUE EL CALENDARI ESCOLAR ES MANTÉ TAL COM ESTAVA PLANIFICAT. Per tant, l’ajornament de les festes de Falles i de la Magdalena no ha d’afectar els dies marcats com a no lectius en el calendari escolar. 

Hem de manifestar que totes les decisions que puguen suposar una alteració del funcionament dels centres educatius només es prendran atenent raons tècniques, sanitàries i de salut pública. 

Volem reiterar-vos que tota la informació relacionada amb l’evolució del COVID-19 i les conseqüències que puga comportar per al sistema educatiu us la trametrem pels canals de comunicació oficials. No heu de fer cas, per tant, d’altres mecanismes de transmissió de la informació, que poden arribar a no ser completament fiables. 

Insistim en el fet que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport està en contacte permanent amb les autoritats sanitàries i segueix escrupolosament les recomanacions sobre les maneres de procedir que ens arriben d’aquests professionals. 

Us recordem que, en el cas que hi haja alguna persona de la vostra comunitat educativa que considere que tinga els símptomes característics del COVID-19, s’ha de posar en contacte amb el telèfon 900 300 555, en el qual rebrà tota la informació necessària sobre la manera en què ha d’actuar. 

Considerem que hem de mantindre la màxima responsabilitat i normalitat possible per contribuir a donar suport al magnífic treball dels companys i companyes del sistema públic de salut que estan bregant per frenar els efectes de l’epidèmia i que, d’aquesta manera, puguen continuar amb l’atenció habitual que realitzen a la resta de malalties. 

L’administració educativa valenciana és del parer que, en aquest moment, a causa de l’impacte social del problema que estem experimentant, hem de centrar tots els esforços a infondre una dimensió comunitària i solidària a les nostres decisions per tal de protegir les persones més vulnerables, minimitzar-ne l’expansió i permetre que els responsables de salut puguen treballar amb la tranquil·litat necessària. 

Reiterem que cal extremar l’adopció de mesures d’higiene personals i col·lectives per fer front al problema, tal com ens indica el material gràfic que adjuntem a aquest escrit. 

És per tot això que busquem la vostra complicitat a l’hora de respectar les mesures de contenció previstes per les autoritats sanitàries i propiciar que prime la sensatesa en les decisions que es prenguen, que, insistim, sempre hauran d’estar avalades per les persones responsables del departament de Salut Pública de la Generalitat Valenciana. 

Qualsevol novetat rellevant que es produïsca relacionada amb l’evolució del COVID-19 que puga afectar el sistema educatiu valencià us serà transmesa. 

   


L’Ajuntament de Gandia, a través del Departament d'Educació, actua per convertir l'educació en un dels elements fonamentals de progrés de la ciutat, en el marc de les seues competències.

El Departament d'Educació es compromet a promoure les propostes de la comunitat escolar de la ciutat i la participació dels sectors educatius a través del Consell Escolar Municipal i el Consell de la Formació Professional. Manté el programa per a la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. És també el responsable del seguiment i la difusió del procés de preinscripció i matriculació als centres públics i concertats de la ciutat. Representa el municipi en xarxes nacionals i/o internacionals, com la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores (RECE) o bé el projecte Xarxa FP que promou les pràctiques d'estudiants d'FP en diferents països d'Europa.

 

AICE Associació Internacional de Ciutats Educadores

Com a nova regidora de Polítiques Educatives i Benestar Social, enguany s’enceta el curs escolar 2019-2020 des d’una renovada òptica. Assumir la responsabilitat de les generacions futures i impulsar la formació i educació de qualitat necessària per a construir el futur, és per a mi un repte apassionant que accepte amb molta satisfacció.

 El desenvolupament tecnològic actual que fomente l’entorn sostenible i els sistemes intel·ligents necessitarà persones formades i educades de manera diferent a la tradicional. Per això, tenim per davant quatre intensos anys d’esforç i treball per a diagnosticar i canalitzar l’educació a la nostra ciutat. Així, pretenem portar a terme un debat obert amb la comunitat educativa amb la finalitat d’establir les vies docents que responguen al desafiament que representa la societat actual, informada i complexa. Al mateix temps, mantenim la intenció d’actuar coordinadament l’Àrea de Polítiques Educatives de l’Ajuntament de Gandia amb la comunitat educativa per a potenciar un aprenentatge actiu que comprenga l’adquisició de noves competències, el desenvolupament del coneixement i l’obtenció de capacitats avançades.

Amb la col·laboració i lideratge formatiu del professorat; amb la promoció d’activitats innovadores i la posada en valor de l’aprenentatge; amb idees d’inclusió educativa i la planificació de les competències clau de l’alumnat, aspirem a uns resultats d’excel·lència educativa a partir de la igualtat d’oportunitats. Volem una avaluació constant dels resultats obtinguts que promoguen i alimenten la presa de decisions per a obtenir una millora continua. La Gandia del segle XXI ha de convertir-se en la ciutat del coneixement i la formació intel·ligent; i ha de ser una ciutat sostenible, inclusiva, coeducadora i solidària. Entre totes i tots ho hem de fer possible.

Rebeu una cordial salutació.

Carmen Fuster Mollá

Regidora de Polítiques Educatives i Benestar Social

 
 

EL COL·LEGI AL PLE

Els centres educatius poden sol·licitar una visita al saló plenari de la Corporació.

L'alumnat i el professorat seran rebuts per l'alcaldessa, qui els explicarà com s'organitza l'Ajuntament, amb la finalitat que els/les alumnes poden identificar les funcions dels membres de la Corporació i els serveis que es presten per les diferents regidories.

La sol·licitud haurà de presentar-se telemàticament en la seu electrònica municipal.