Transparncia

PACTE DE CIUTAT
PER TAL D’AFRONTAR L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DEL COVID-19 I LES SEUES CONSEQÜÈNCIES
S


PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA


L'Ajuntament de Gandia, en el seu afany de seguir sent un dels més transparents d'Espanya, publica el llistat dels punts que l'organisme Transparency Internaticional Espanya analitza de cada Ajuntament. Es tracta d'un llistat creat per aquesta organització no guvernamental amb l'objectiu d'avaluar el nivell de transparència dels principals ajuntaments espanyols i impulsar l'augment de la informació a l'abast de tota la ciudadania.

A part dels 80 indicadors que analitza l'ITA, l'Ajuntament de Gandia àmplia la llista d'items de transparència afegint alguns més, sempre amb la convicció d'oferir a la ciutadania tota la informació possible.Listado Ayuntamientos evaluados ITA 2017

Clasificación Ayuntamientos ITA 2017

Valoración áreas Ayuntamiento Gandia ITA 2017

 

GUIA CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA PÚBLICA


 TRANSPARÈNCIA

 ACCÉS A LA INFORMACIÓ

 LÍMITS AL DRET D'ACCÉS


DADES TRANSPARÈNCIA GOVERN


CARRRECS PÚBLICS

 VIATGES

REGISTRE D'INTERESSOS

CONVENISSUBVENCIONS

 

 

 


PLA ANUAL NORMATIU 2020


Pel que fa a l’Administració Local, l’objectiu estratègic d’aquesta planificació normativa és augmentar la transparència, reforçar la seguretat jurídica, fer predictible l’ordenament jurídic local i posar en valor la normativa municipal, ordenances i reglaments municipals, com un instrument de modernització de l’administració i de servei a la ciutadania.DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ


Els ciutadans poden exercir el seu dret d'accedir a la informació pública que no conste en la web ni en el Portal de Transparència, en els termes que preveu la Constitució, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'Ordenança de l'Ajuntament de Gandia, amb l'objecte de conèixer els continguts o documents en poder de l'Ajuntament, amb alguns límits legals i vetllant en tot cas per la protecció de les dades de caràcter personal de terceros pesones que es puguen veure afectades.

 

 

 CATÀLEG DE DADES DE TRANSPARÈNCIA

GOVERN

CONTRACTACIÓ

ECONOMIA

SERVEIS JURÍDICSPARTICIPACIÓ CIUTADANA

PATRIMONI

RECURSOS HUMANS

URBANISME 

 

 

  

 

 

 


NOTES DE PREMSA


 

 1/05/2017