Tràmits i seu electrònica

SEU ELECTRÒNICA

gandia.sedelectronica.es

(Data última actualització: 26/11/2020)

SEU ELECTRÒNICA

24 hores al dia x 365 dies a l'any

Accedeix des d'ací

RECOMANACIONS ÚS SEU

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org

Es resoldran els dubtes i incidències que puguen sorgir en el moment de presentar un tràmit administratiu, però, en cap cas, es considerarà un canal per a registrar d'entrada sol·licituds i documentació.

NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

PDF

Formularis en PDF i relació de documents requerits

ACCEDEIX

 

Normativ@

Consulteu les ordenances i reglaments municipals

ACCEDEIX

AJUD@

Consulteu les preguntes freqüents, vídeos i infografies

ACCEDEIX

  


CERCADOR DE TRÀMITS

En fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:

(El cercador tindrà en compte si la paraula porta titlla) Procediment Departament Forma de presentació Termini de presentació
GC0032-Sol·licitud de certificat silenci administratiuREGISTREElectrònica / PresencialContinu
G00399-Renùncia subvenció directaREGISTREElectrònica / PresencialContinu
G00271Aportació de documentació a un expedient obert en el Departament de CulturaCULTURAElectrònica / PresencialContinu
G00060-Comunicació obertura sota responsabilitat del titular per falta de visita de comprovació d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables en procediment de Declaració ResponsableACTIVITATSElectrònica / PresencialContinu
G00059-Comunicació finalització instal·lació amb Certificació OCA*ACTIVITATSElectrònica / PresencialContinu
G00058-Comunicación finalización instalación sin CERTIFICADO OCAACTIVITATSElectrònica / PresencialContinu
G00039-Aportació de documentació a un expedient obert en el Departament de ContractacióCONTRACTACIÓElectrònica / PresencialContinu
G00317A-Aportació a la sol·licitud de subvenció directa per al foment de la innovació i la transformació digital de les empreses de Gandia.PROMOCIÓ ECONÒMICAElectrònica / PresencialContinu
Renuncia oferta de empleo.PERSONALElectrònica / PresencialContinu
Sol·licitud d'admissió procés de selecció participants Programa d'incentius a la contractació de joves (PLA AVALEM JOVES PLUS)PERSONALElectrònica / PresencialSubjecte a notificació a interessats
Sol·licitud d'admissió procés de selecció participants Programa d'iniciativa social "AVALEM EXPERIÈNCIA"PERSONALElectrònica / PresencialSubjecte a notificació a interessats
Sol·licitud d'admissió contractació laboral temporal "Tècnic/a d'Innovació". Termini de presentació: 14/11/2020 al 23/11/2020PERSONALElectrònica / PresencialSubjecte a notificació a interessats
G00048-Aportació de documentació a un expedient de Llicència d'ActivitatsACTIVITATS - 96 295 94 72Electrònica / PresencialContinu
G00038-Aportació de documentació a un expedient obert en el Departament de Gestió TributàriaGESTIÓ TRIBUTÀRIA - 96 295 98 00 Ext. 9080Electrònica / PresencialContinu
G00036-Aportació de documentació a un expedient obert en el Departament de Promoció Econòmica - Via públicaPROMOCIÓ ECONÒMICA (Comerç, Mercat i Via Pública)Electrònica / PresencialContinu
G00035-Aportació de documentació a un expedient obert en el Departament de Promoció Econòmica - MercatPROMOCIÓ ECONÒMICA (Comerç, Mercat i Via Pública)Electrònica / PresencialContinu
G00034-Aportació de documentació a un expedient obert en el Departament de Promoció Econòmica - ComerçPROMOCIÓ ECONÒMICA (Comerç, Mercat i Via Pública)Electrònica / PresencialContinu
G00033-Aportació de documentació a un expedient obert relacionat amb la contractació laboral temporalPROMOCIÓ ECONÒMICAElectrònica / PresencialContinu
G00037-Aportació de documentació a un expedient obert en el Departament de Recaptació.RECAPTACIÓElectrònica / PresencialContinu
G00032-Sol·licitud d'adhesió al Programa "Xarxa amics dels felins"SANITATElectrònica / PresencialContinu
Sol·licitud d'admissió contractació laboral temporal "Tècnic/a d'Innovació". Termini de presentació: 14/11/2020 al 23/11/2020PROMOCIÓ ECONÒMICAElectrònica / PresencialSubjecte a anunci general i convocatòria
G00031-Aportació documentació a un expedient d'admissió procés selectiu de Recursos HumansRECURSOS HUMANS - 962959457 - recursoshumans@gandia.orgElectrònica / PresencialContinu
G00030-Sol·licitud de participació en els cursos de preparació prova CCSEPANGEAElectrònica / PresencialContinu
G00227-Al·legacions contra autoliquidació o liquidació d'IIVTNU (plusvàlua)GESTIÓ TRIBUTÀRIA - 96 295 98 00 Ext. 9080 - plusvalua@gandia.orgElectrònica / PresencialContinu
G00226- Sol·licitud d'exempció de l'IIVTNU (plusvàlua) per dació en pagament de l'habitatge habitualGESTIÓ TRIBUTÀRIA - 96 295 98 00 Ext. 9080 - plusvalua@gandia.orgElectrònica / PresencialContinu