Trmits i seu electrnica

SEU ELECTRÒNICA

gandia.sedelectronica.es

(Data última actualització: 26/11/2020)

SEU ELECTRÒNICA

24 hores al dia x 365 dies a l'any

Accedeix des d'ací

RECOMANACIONS ÚS SEU

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org

Es resoldran els dubtes i incidències que puguen sorgir en el moment de presentar un tràmit administratiu, però, en cap cas, es considerarà un canal per a registrar d'entrada sol·licituds i documentació.

NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

PDF

Formularis en PDF i relació de documents requerits

ACCEDEIX

 

Normativ@

Consulteu les ordenances i reglaments municipals

ACCEDEIX

AJUD@

Consulteu les preguntes freqüents, vídeos i infografies

ACCEDEIX

  


CERCADOR DE TRÀMITS

En fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:

(El cercador tindrà en compte si la paraula porta titlla) Procediment Departament Forma de presentaci Termini de presentaci
G00225 - Sollicitud de prrroga en el cas d'una declaraci de liquidaci d'IIVTNU corresponent a una transmissi mortis causaGESTI TRIBUTRIA - 96 295 98 00 Ext. 9080 - plusvalua@gandia.orgElectrnica / PresencialContinu
GD0008-COMUNICACI LLOGUER LLICNCIES D'OBERTURA D'ESPECTACLES PBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PBLICSACTIVITATS - 96 295 94 72Electrnica
GC0031-Volant d'empadronamentPADR - 96 295 94 15 - 96 295 94 06Electrnica / PresencialContinu
G00319-Sollicitud d'ajuda de lloguer per a palliar situacions d'especial vulnerabilitat desprs de la crisi sanitria COVID19HABITATGEElectrnica / PresencialSubjecte a anunci general i convocatria
G00318-Sollicitud de subvenci directa per a foment de l'activitat cultural desprs de la crisi sanitria COVID-19. Del 22/10/2020 al 19/11/2020, tots dos inclosos.CULTURA - 96 295 95 35 - cultura@gandia.orgElectrnica / PresencialSubjecte a anunci general i convocatria
G00317-Sollicitud d'ajudes a la innovaciPROMOCI ECONMICA - promocioeconomica@gandia.org - 96 295 96 97Electrnica / PresencialSubjecte a anunci general i convocatria
G00128-Sollicitud d's puntual del Centre Social de Ros de CorellaJUNTA DE DISTRITO DE ROS DE CORELLAElectrnicaContinu
G00127-Sollicitud d's puntual del Centre Cvic "La Quadra" de BeniopaHABITATGE - 96 295 96 88
G00316-Sollicitud d'adhesi al conveni d'administradorsHABITATGE - 96 295 96 88
GD0012-COMUNICACI DADES CONSTRUCTORACTIVITATS / URBANISME - 96 295 94 72 96 295 94 52Electrnica / PresencialContinu
GD0011-CERTIFICAT TCNIC PER A l'EXPEDICI DE LA DECLARACI RESPONSABLE DE SEGONA O POSTERIOR OCUPACIACTIVITATS - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0007-COMUNICACI CANVI TITULARITAT LLICNCIES D'OBERTURA D'ACTIVITATS SOTMESES A LA LLEI 14/2010, DE 3 DE DESEMBREACTIVITATS - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0006-COMUNICACI DE CANVI DE TITULARITAT LLICNCIES D'OBERTURA D'ACTIVITATS SOTMESES A la LLEI 6/2014, DE 25 DE JULIOLACTIVITATS - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0005-CONFORMITAT CESSI DE DRETS TRAMITACI EXPEDIENTS D'ACTIVITATSACTIVITATS - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0004-CERTIFICAT PER A DETERMINAR LA INCLUSI DE L'ACTIVITAT EN EL RGIM DE COMUNICACI D'ACTIVITAT INNCUAACTIVITATS - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0003-MODEL DE CERTIFICACI DE L'ASSEGURANA DE RESPONSABILITAT CIVILACTIVITATS - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0002-DECLARACI RESPONSABLE DEL TCNIC/A RESPONSABLE DE LA DIRECCI DE LES OBRESACTIVITATS - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0001-DECLARACI RESPONSABLE DEL/DE LA TCNIC/A COMPETENT PROJECTISTAACTIVITATS - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
G00107-Sollicitud de targeta i/o zona d'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitatTRNSIT I MOBILITAT - transitmobilitat@gandia.org - 96 295 96 94Electrnica / PresencialContinu
GC0001-Sollicitud de certificat o informe (sempre que no figure publicat el trmit especfic)informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialContinu
GC0004-Sollicitud de cpia de l'atestat de la policiaSEGURETAT CIUTADANA - policia@gandia.org - 96 287 88 00 - 092Electrnica / PresencialContinu
GC0024-Sollicitud de certificat de no exercir cap activitatTRNSIT I MOBILITAT - transitmobilitat@gandia.org - 96 295 96 94Electrnica / PresencialContinu
GC0025-Sollicitud d'informe sobre les condicions d'habitabilitat per reagrupament familiar.SEGURETAT CIUTADANA - policia@gandia.org - 96 287 88 00 - 092Electrnica / PresencialContinu
GC0026-Solicitud de certificat de distncia.URBANISME - 96 295 94 52Electrnica / PresencialContinu
GC0029-Sollicitud de certificat d'assistncia i/o pagament preu pblic "Escoles Infantils Municipals"EDUCACI - educacio@gandia.org - 96 295 94 63Electrnica / PresencialContinu