Tràmits i seu electrònica

TRÀMITS ADMINISTRATIUS


Accedeix a l'apartat de "Guies i documents" i comprova la documentació que ha de presentar-se amb cada tràmit.

També figura el model de la instància en format PDF per si el tràmit es presenta en les Oficines de Correus.

Accedeix directament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia i presenta els teus escrits, sol·licituds i documentació.

Es requereix prèvia identificació mitjançant certificado digital. SECCIÓ AJUDA

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org


Abans de presentar el tràmit G00001...

haurà de comprovar que la petició no es correspon amb un dels tràmits específics publicats en el Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se en virtut de l'art. 66.6 Llei 39/2015.


"Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats"

CERCADOR DE TRÀMITSEn fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:Procediment Departament Forma de presentació Termini de presentació
G00215-Comunicació de transmissió d'immobles a l'efecte de l'IIVTNU per a la inscripció en Registre de la PropietatGESTIÓ TRIBUTÀRIA - plusvalua@gandia.org - 96 295 94 00 / 9741Electrònica / PresencialContinu
G00214-Sol·licitud de conformitat amb l'autoliquidació d'IIVTNU ingressada.GESTIÓ TRIBUTÀRIA - plusvalua@gandia.org - 96 295 94 00 / 9741Electrònica / PresencialContinu
G00213-Sol·licitud de l'autoliquidació d'IIVTNU (carta de pagament) per a realitzar l'ingrés.GESTIÓ TRIBUTÀRIA - plusvalua@gandia.org - 96 295 94 00 / 9741Electrònica / PresencialContinu
G00208-Sol·licitud de cartes de pagamentRECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00220-Liquidació (sempre que no figure tràmit específic)INFORMACIÓ I REGISTRE - informacio@gandia.org - 96 295 94 00PresencialContinu
G00210-Liquidació de la Taxa per Aprofitament Especial del domini públic a favor d'Empresa Subministradora de serveisGESTIÓ TRIBUTÀRIA - tributs@gandia.org - 96 295 94 00ElectrònicaContinu
G00064-Sol·licitud per a la celebració de matrimoni civilMATRIMONI CIVIL - matrimonicivil@gandia.orgElectrònica / PresencialContinu
G00063-Sol·licitud d'informació de matrimoni civilMATRIMONI CIVIL - matrimonicivil@gandia.orgElectrònica / PresencialContinu
G00085-Petició de consulta popularPARTICIPACIÓ CIUTADANA - com.joan.climent@gandia.org - 96 295 95 11Electrònica / PresencialContinu
G00002-Queixes i suggerimentsSegons la matèria - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00083-Sol·licitud de baixa del Registre d'Associacions de l'Ajuntament de GandiaPARTICIPACIÓ CIUTADANA - com.joan.climent@gandia.org - 96 295 95 11ElectrònicaContinu
G00069-Comunicació variació dades associació municipalPARTICIPACIÓ CIUTADANA - com.joan.climent@gandia.org - 96 295 95 11ElectrònicaContinu
G00068-Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de GandiaPARTICIPACIÓ CIUTADANA - com.joan.climent@gandia.org - 96 295 95 11ElectrònicaContinu
G00250-Sol·licitud de reunió amb el regidor José Manuel PrietoGOVERN INTERIOR - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00003-Sol·licitud de reunió amb els càrrecs públics de l'Ajuntament de GandiaPROTOCOL - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00014-Sol·licitud de visita al saló plenari de l'Ajuntament per un grup escolar.PROTOCOL - informacio@gandia.org - 96 295 94 00ElectrònicaContinu
G10007-Declaració de Béns i Activitats per part dels Membres de la CorporacióSECRETARIAPresencialContinu
G00015-Sol·licitud d'accés a la informació pública pels ciutadansMODERNITZACIÓ - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00212-Declaració d'alteració cadastral d'un bé immoble del terme municipal de GandiaGESTIÓ TRIBUTÀRIA - tributs@gandia.org - 96 295 95 36Electrònica / PresencialContinu
GC0023-Sol·licitud de certificat de canvi de denominació / numeració de la via públicaURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00139-Sol·licitud per a renumerar o modificar la denominació d'una via públicaURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
GC0014-Fe de vidaINFORMACIÓ I REGISTRE - informacio@gandia.org - 96 295 94 00PresencialSubjecte a notificació a interessats
GC0013-Sol·licitud de certificat de convivènciaPADRÓ - estadistica@gandia.org - 96 295 94 15 - 96 295 94 06Electrònica / PresencialContinu
GC0012-Sol·licitud de certificat històric d'empadronamentPADRÓ - estadistica@gandia.org - 96 295 94 15 - 96 295 94 06Electrònica / PresencialContinu
GC0011-Sol·licitud de certificat d'empadronamentPADRÓ - estadistica@gandia.org - 96 295 94 15 - 96 295 94 06Electrònica / PresencialContinu