Tràmits i seu electrònica

TRÀMITS ADMINISTRATIUS


Accedeix a l'apartat de "Guies i documents" i comprova la documentació que ha de presentar-se amb cada tràmit.

També figura el model de la instància en format PDF per si el tràmit es presenta en les Oficines de Correus.

Accedeix directament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia i presenta els teus escrits, sol·licituds i documentació.

Es requereix prèvia identificació mitjançant certificado digital. SECCIÓ AJUDA

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org


Abans de presentar el tràmit G00001...

haurà de comprovar que la petició no es correspon amb un dels tràmits específics publicats en el Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se en virtut de l'art. 66.6 Llei 39/2015.


"Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats"

CERCADOR DE TRÀMITSEn fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:Procediment Departament Forma de presentació Termini de presentació
G00022-Declaració jurada de retorn al país d'origenPADRÓ - estadistica@gandia.org - 96 295 94 15 - 96 295 94 06PresencialContinu
G00021-Sol·licitud de canvi de domicili en el padró municipal d'habitants de GandiaPADRÓ - estadistica@gandia.org - 96 295 94 15 - 96 295 94 06Electrònica / PresencialContinu
G00024-Confirmació de la inscripció padronal per a estrangersPADRÓ - estadistica@gandia.org - 96 295 94 15 - 96 295 94 06PresencialContinu
G00023-Renovació de la inscripció padronal per a estrangers no comunitarisPADRÓ - estadistica@gandia.org - 96 295 94 15 - 96 295 94 06PresencialContinu
G00020-Sol·licitud d'alta en el padró municipal d'habitants de GandiaPADRÓ - estadistica@gandia.org - 96 295 94 15 - 96 295 94 06Electrònica / PresencialContinu
G10006-Sol·licitud de local o despatx per grups políticsORGANITZACIÓElectrònicaContinu
G10005-Sol·licitud per a la constitució d'un ConsorciSECRETARIAElectrònica / PresencialContinu
G10000-Sol·licitud de dret d'accés a la informació pública per part dels càrrecs públicsSECRETARIAElectrònicaContinu
G10004-Sol·licitud del reconeixement de compatibilitat per part dels càrrecs públicsSECRETARIAElectrònicaContinu
G10002-Acceptació règim de dedicació exclusivaSECRETARIAElectrònicaContinu
G00084-Participació en l'elaboració de normativaPARTICIPACIÓ CIUTADANA - com.joan.climent@gandia.org - 96 295 95 11Electrònica / PresencialSubjecte a anunci general i convocatòria