Trmits i seu electrnica

SEU ELECTRÒNICA

gandia.sedelectronica.es

(Data última actualització: 26/11/2020)

SEU ELECTRÒNICA

24 hores al dia x 365 dies a l'any

Accedeix des d'ací

RECOMANACIONS ÚS SEU

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org

Es resoldran els dubtes i incidències que puguen sorgir en el moment de presentar un tràmit administratiu, però, en cap cas, es considerarà un canal per a registrar d'entrada sol·licituds i documentació.

NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

PDF

Formularis en PDF i relació de documents requerits

ACCEDEIX

 

Normativ@

Consulteu les ordenances i reglaments municipals

ACCEDEIX

AJUD@

Consulteu les preguntes freqüents, vídeos i infografies

ACCEDEIX

  


CERCADOR DE TRÀMITS

En fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:

(El cercador tindrà en compte si la paraula porta titlla) Procediment Departament Forma de presentaci Termini de presentaci
G00299-Sollicitud de canvi de lloc de treball mitjanant PERMUTARECURSOS HUMANS - 96 295 93 35 - recursoshumans@gandia.orgElectrnica / PresencialContinu
G00298-Sollicitud de publicaci de la sollicitud de canvi de lloc de treball mitjanant PERMUTARECURSOS HUMANS - 96 295 93 35 - recursoshumans@gandia.orgElectrnica / PresencialContinu
G00297-Sollicitud de canvi de lloc de treball mitjanant COMISSI DE SERVEIS.RECURSOS HUMANS - 96 295 93 35 - recursoshumans@gandia.orgElectrnica / PresencialContinu
GC0005-Sollicitud de certificat d'assistncia / superaci de proves selectives.RECURSOS HUMANS - 96 295 93 35 - recursoshumans@gandia.orgElectrnica / PresencialContinu
G10122-Comunicaci de denncia de conveni collectiuRECURSOS HUMANS - 96 295 93 35 - recursoshumans@gandia.orgElectrnica / PresencialContinu
G00126-Sollicitud de revisi d'ofici d'un acte o d'una disposici administrativainformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialContinu
G00125-Declaraci de lesivitatinformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialSubjecte a notificaci a interessats
G00124-Recurs de reposiciinformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialSubjecte a notificaci a interessats
G00123-Recurs extraordinari de revisiinformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialSubjecte a notificaci a interessats
G00122-Recurs d'aladainformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialSubjecte a notificaci a interessats
G00121-Reclamaci contra la inactivitat de l'administraciinformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialContinu
G00082-Sollicitud de Responsabilitat PatrimonialRESPONSABILITAT PATRIMONIAL - 96 295 96 67Electrnica / PresencialContinu
G00089-Interposici de recurs especial en matria de contractaciCONTRACTACI -Electrnica / PresencialContinu
G00087-Sollicitud de resoluci de contracteCONTRACTACI -Electrnica / PresencialContinu
G00086-Sollicitud de modificacions en les condicions del contracte: Cessions, Prrroga, Revisi de Preus...CONTRACTACI -Electrnica / PresencialContinu
G00315A-Aportar documentaci a la sollicitud de subvenci directa per al sector turstic desprs de la crisi sanitria COVID-19AJUDES COVIDElectrnicaSubjecte a notificaci a interessats
G00314A-Aportar documentaci a la sollicitud de subvenci directa per a foment de l'activitat comercial i de serveis desprs de la crisi sanitria COVID-19AJUDES COVIDElectrnicaSubjecte a notificaci a interessats
G00313-Sollicitud de subvenci directa en matria d'ARQUEOLOGIA I PATRIMONIARQUEOLOGIA I PATRIMONI - 96 295 95 40 - difusiomaga@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00312-Sollicitud de subvenci directa en matria d'AGRICULTURA I PESCASERVEI D'AGRICULTURA - agricultura@gandia.org - 96 295 94 97ElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00311-Sollicitud de subvenci directa en matria d'EDUCACIEDUCACI - educacio@gandia.org - 96 295 94 63ElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00310-Sollicitud de subvenci directa en matria de PARTICIPACI CIUTADANAPARTICIPACI CIUTADANA - com.joan.climent@gandia.org - 96 295 95 11ElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00309-Sollicitud de subvenci directa en matria de JOVENTUTJOVENTUT - 96 295 95 20 - joventut@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00308-Sollicitud de subvenci directa en matria de DESENVOLUPAMENT EMPRESARIALrea de Poltiques Econmiques, Comer, Indstria i Innovaci - 96 295 96 97 - ajuntament@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00307-Sollicitud de subvenci directa en matria de COMERrea de Poltiques Econmiques, Comer, Indstria i Innovaci - 96 295 96 97 - ajuntament@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00306-Sollicitud de subvenci directa en matria de SETMANA SANTAPOLTIQUES FESTIVES - 96 295 95 35 - politica.festiva@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria