Trmits i seu electrnica

TRÀMITS ADMINISTRATIUS


Accedeix a l'apartat de "Guies i documents" i comprova la documentació que ha de presentar-se amb cada tràmit.

També figura el model de la instància en format PDF per si el tràmit es presenta en les Oficines de Correus.

Accedeix directament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia i presenta els teus escrits, sol·licituds i documentació.

Es requereix prèvia identificació mitjançant certificado digital. SECCIÓ AJUDA

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org


Abans de presentar el tràmit G00001...

haurà de comprovar que la petició no es correspon amb un dels tràmits específics publicats en el Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se en virtut de l'art. 66.6 Llei 39/2015.


"Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats"

CERCADOR DE TRÀMITSEn fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:Procediment Departament Forma de presentaci Termini de presentaci
G00122-Recurs d'aladainformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialSubjecte a notificaci a interessats
G00121-Reclamaci contra la inactivitat de l'administraciinformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialContinu
G00082-Sollicitud de Responsabilitat PatrimonialRESPONSABILITAT PATRIMONIAL - 96 295 96 67Electrnica / PresencialContinu
G00089-Interposici de recurs especial en matria de contractaciCONTRACTACI -Electrnica / PresencialContinu
G00087-Sollicitud de resoluci de contracteCONTRACTACI -Electrnica / PresencialContinu
G00086-Sollicitud de modificacions en les condicions del contracte: Cessions, Prrroga, Revisi de Preus...CONTRACTACI -Electrnica / PresencialContinu
G00315A-Aportar documentaci a la sollicitud de subvenci directa per al sector turstic desprs de la crisi sanitria COVID-19AJUDES COVIDElectrnicaSubjecte a notificaci a interessats
G00314A-Aportar documentaci a la sollicitud de subvenci directa per a foment de l'activitat comercial i de serveis desprs de la crisi sanitria COVID-19AJUDES COVIDElectrnicaSubjecte a notificaci a interessats
G00313-Sollicitud de subvenci directa en matria d'ARQUEOLOGIA I PATRIMONIARQUEOLOGIA I PATRIMONI - 96 295 95 40 - difusiomaga@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00312-Sollicitud de subvenci directa en matria d'AGRICULTURA I PESCASERVEI D'AGRICULTURA - agricultura@gandia.org - 96 295 94 97ElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00311-Sollicitud de subvenci directa en matria d'EDUCACIEDUCACI - educacio@gandia.org - 96 295 94 63ElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00310-Sollicitud de subvenci directa en matria de PARTICIPACI CIUTADANAPARTICIPACI CIUTADANA - com.joan.climent@gandia.org - 96 295 95 11ElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00309-Sollicitud de subvenci directa en matria de JOVENTUTJOVENTUT - 96 295 95 20 - joventut@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00308-Sollicitud de subvenci directa en matria de DESENVOLUPAMENT EMPRESARIALrea de Poltiques Econmiques, Comer, Indstria i Innovaci - 96 295 96 97 - ajuntament@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00307-Sollicitud de subvenci directa en matria de COMERrea de Poltiques Econmiques, Comer, Indstria i Innovaci - 96 295 96 97 - ajuntament@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00306-Sollicitud de subvenci directa en matria de SETMANA SANTAPOLTIQUES FESTIVES - 96 295 95 35 - politica.festiva@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00305-Sollicitud de subvenci directa en matria d'IGUALTATIGUALTAT - 96 295 95 28 - igualtatidonagandia@gmail.comElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00304-Sollicitud de subvenci directa en matria de SANITATSANITAT - areasanitat@gandia.org - 96 295 95 50ElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00303-Sollicitud de subvenci directa en matria de CULTURACULTURA - 96 295 95 35 - cultura@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00302- Sollicitud de subvenci directa en matria d'ESPORTSESPORTS - esports@gandia.org - 96 295 96 75 - 96 295 96 96ElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00301-Sollicitud de subvenci directa en matria de SERVEIS SOCIALSSERVEIS SOCIALS - 96 295 94 00 - benestarsocial@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
G00300-Sollicitud de subvenci directa en matria de FALLESPOLTIQUES FESTIVES - 96 295 95 35 - politica.festiva@gandia.orgElectrnicaSubjecte a anunci general i convocatria
GC0003-Sollicitud de certificat d'una subvenci concedida per l'Ajuntament de Gandiainformacio@gandia.org - 96 295 94 00ElectrnicaContinu
G00333-Justificaci de subvenci directa en matria d'ARQUEOLOGIA I PATRIMONIARQUEOLOGIA I PATRIMONI - 96 295 95 40 - difusiomaga@gandia.orgElectrnicaSubjecte a notificaci a interessats
G00332-Justificaci de subvenci directa en matria d'AGRICULTURA I PESCASERVEI D'AGRICULTURA - agricultura@gandia.org - 96 295 94 97ElectrnicaSubjecte a notificaci a interessats