Tràmits i seu electrònica

TRÀMITS ADMINISTRATIUS


Accedeix a l'apartat de "Guies i documents" i comprova la documentació que ha de presentar-se amb cada tràmit.

També figura el model de la instància en format PDF per si el tràmit es presenta en les Oficines de Correus.

Accedeix directament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia i presenta els teus escrits, sol·licituds i documentació.

Es requereix prèvia identificació mitjançant certificado digital. SECCIÓ AJUDA

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org


Abans de presentar el tràmit G00001...

haurà de comprovar que la petició no es correspon amb un dels tràmits específics publicats en el Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se en virtut de l'art. 66.6 Llei 39/2015.


"Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats"

CERCADOR DE TRÀMITSEn fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:Procediment Departament Forma de presentació Termini de presentació
G00185-Sol·licitud de Declaració de ruïnaURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00184-Declaración Responsable de segunda ocupaciónURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00183-Declaració responsable de primera ocupacióURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00182-Declaració responsable per a execució d'obres en locals sense modificació substancial de l'ACTIVITATACTIVITATS / URBANISME - activitats@gandia.org / urbanisme@gandia.org - 96 295 94 72 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00181-Declaració responsable per a execució d'obres en ACTIVITATS (excepte en Llicències Ambientales i Autorització Administrativa d'establiments públics)ACTIVITATS / URBANISME - activitats@gandia.org / urbanisme@gandia.org - 96 295 94 72 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00180-Declaració responsable execució obres de reforma i construccionsURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00149-Sol·licitud de modificació o renúncia d'una Llicència UrbanísticaURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00148-Aporta documentació requerida expedient urbanísticURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00147-Sol·licitud de Llicència de parcel·lació / segregacióURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00146-Sol·licitud de Llicència de DemolicióURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00145-Sol·licitud de Llicència d'Obres que impliquen la construcció de garatgesACTIVITATS / URBANISME - activitats@gandia.org / urbanisme@gandia.org - 96 295 94 72 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00144-Sol·licitud de Llicència d'obres de nova planta / ampliacionsURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00143-Sol·licitud de Llicència d'Obres en ACTIVITATS sense modificació substancial d'aquestaACTIVITATS / URBANISME - activitats@gandia.org / urbanisme@gandia.org - 96 295 94 72 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00142-Sol·licitud de Llicència d'Obres en ACTIVITATS (excepte en Llicències Ambientals i Autorització Administrativa d'establiments públics)ACTIVIDADES / URBANISME - activitats@gandia.org / urbanisme@gandia.org - 96 295 94 72 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00141-Sol·licitud de Llicència d'Intervenció (obres en centre històric).URBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00140-Sol·licitud de Llicència d'obres sense transcendència patrimonial (obres en centre històric)URBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00135-Sol·licitud d'actuació urbanísticaURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00134-Sol·licitud de recepció d'obres d'urbanitzacióURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00133-Sol·licitud d'aprovació d'un Projecte de CompensacióURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00132-Sol·licitud de modificació de Planejament de DesenvolupamentURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00131-Sol·licitud d'aprovació de Planejament de DesenvolupamentURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00130-Sol·licitud de modificació del Planejament GeneralURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
GC0022-Sol·licitud d'informació urbanísticaURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
GC0021-Sol·licitud d'informe de compatibilitat urbanística per a habitatges turísticsURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
GC0020-Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanísticaURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu