Convenis d'UrbanismeEXERCICI CONVENI
201812376/2018, PP-852, Conveni urbanstic de planejament i gesti El lamo