Pla General

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA (PGOU)
MODIFICACIONS PLA GENERAL
DENOMINACI DATA ACORD APROVACI PUBLICACI
PP-851 85a. MOD PG. Alineacions illa 28125/07/201909/08/2019
PP-726 84a. MOD PG, carrer Eivissa16/05/201904/06/2019
81a. MOD PG Trasters21/03/201908/04/2019
80a. MOD PG Sl industrial Silos22/11/201818/12/2018
79a. MOD PG Illa B sector IV Barranc Sant Nicolau31/12/201931/12/2019
77a. MOD PG. Modificaci ordenana rtols, Pals publicitaris2/03/201727/03/2017
76a. MOD PG. Habilitaci Estudis de Detall a la platja8/06/20175/07/2017
75a. MOD PG. Normativa gasolineres26/01/201723/02/2017
74a. MOD PG. Reordenaci illaes E-D Benieto3/11/20161/12/2016
70A MOE PG. Dotacional educatiu, reversi parcial 55a. MOE5/07/201717/08/2017
69a. MOD PG. Modificaci parcial normativa Alcodar6/11/20146/12/2014
68a. MOE PG. Canviar parcella de la xarxa primria de Corea a la xarxa secundria11/03/201617/05/2016
67a. MOD PG. Modificaci altura mxima a la UE-143/04/201417/04/2014
66a. MOD PG. Alineacions solar c/ Carmelites16/01/201410/02/2014
65a. MOE PG. Canvi s xarxa primria Alcodar15/10/201425/11/2014
64a. MOE PG. complex immobiliari dotacional Corea22/04/201429/05/2014
63a. MOD PG. Tancament parcelles20/12/20133/02/2014
62a. MOD PG. Incompatiblitat usos Perimmu-Raval-Ausis March23/09201321/11/2013
61a. MOD PG. Establiment usos 1a. lnia platja6/06/201329/06/2013
60a. MOD PG. Adaptaci Norma 27 PG a la LUV12/12/201231/12/2012
59a. MOE PG. Sl urb equipaments privats21/10/201321/11/2013
58a. MOD PG. Normativa ascensors6/06/201329/06/2013
56a. MOE PG. Desafectaci parcella dotacional Alcodar18/02/201328/06/2013
55a. MOE PG. Canvi s dotacional i agrupaci equipaments25/10/201321/11/2013
54a. MOD PG. Canvi s dotacional pl. Baladre20/09/201219/10/2012