Proyectos y otros

 

VALORACIÓ DEL PROJECTE Musicalitza’t PRIMÀRIAEl Projecte Musicalitza’t és un projecte marc de la Regidoria de Polítiques Educatives i Benestar Social, que té com a objectiu potenciar l'educació musical a l'escola/institut com a eix vertebrador de la formació integral de l’alumnat, està dissenyat amb la intenció de tindre una continuïtat al llarg d'aquesta legislatura amb l'objectiu de oferir les claus per transformar i ampliar la relació amb el treball que realitza professorat de musica en tots els centres educatius de la ciutat, tan de primària com de secundaria, establint lligams de respecte i espais de convivència propers per tal de donar protagonisme a la musica obrin-la cap a la ciutat.

A més volem apropar a tot l'alumnat que participa en aquest projecte, a la màgia de la musica, per a que li reporte beneficis pedagògics mitjançant la implicació i participació de diferents agents de la ciutat per fomentar entre totes i tots xarxes de treball conjunt del professorat per optimitzar, millorar i ampliar les nostres relacions socioculturals, integrant col·lectius més allà dels propis centres desenvolupant les següents competències de caràcter transversal: 

  • Competència comunicativa
  • Competència artística i cultural
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el medi físic
  • Competència social i ciutadana 

L'alumnat ha de viure una experiència que ha de perdurar en la seua memòria, en aquest sentit, es important que l'alumnat tinga clar que està creant un projecte musical i que forma part d'ell. Volem formar espectadores i espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en la musica en viu, gaudint d'experiències participatives i col·laboratives garantint la igualtat d'oportunitats d'accés a l'oferta musical siga quina siga la seua procedència geogràfica.

Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració.